Projektkonferencia 2020

 

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

A TUDOMÁNY ÉS AZ OKTATÁS FELELŐSSÉGE

címmel

Konferenciát

szervez

2023. június 9-én 10:00 órai kezdettel,

melyre tisztelettel meghívjuk.

 

A konferencia helyszíne:

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

1034 Budapest, Doberdó u. 6. Schmalz terem.

 

A rendezvény fő célja, hogy felhívja a figyelmet a tudomány és oktatás felelősségére napjaink információval telített világában. A XXI. sz. tudás alapú társadalma az oktatástól a korszerű, hasznosítható tudást várja el. Egy olyan tudást, ami bölcsességgel párosul és gyakorlati alkalmazásával képesek leszünk az utóbbi évtizedek hiábavaló törekvéseit a globális környezeti problémák kapcsán a megoldás felé vezető útra terelni. Létünk és jövőnk azon múlik, hogy rájövünk-e a környezetünket befolyásoló folyamatok lényegére, és ezáltal képesek leszünk-e a folyamatokat a helyes irányba terelni. Ebből következően jogos elvárás az oktatás minden szintjével szemben a környezettudatosságra való nevelés és a környezeti etika társadalmi gyakorlattá válásának támogatása. Ezt segíti a gyakorlatközpontú oktatás, a projektpedagógia, mely a fenntartható fejlődés szemléletének a mindennapi gyakorlatba történő átültetéséhez szükséges azáltal, hogy komplex ismereteket közvetít, képességeket, attitűdöket fejleszt. A Konferencián elhangzó előadásokon és azokhoz kapcsolódó műhelybeszélgetéseken keresztül kívánjuk folytatni a projektoktatás kapcsán szerzett jó gyakorlatok tapasztalatainak megosztását.

A Konferencián résztvevő pedagógusoknak (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében tanúsítványt adunk, amely 9 órával beleszámít a továbbképzések teljesítésébe. Projektmenedzserek 6,5 PDU pontot regisztrálhatnak.

Regisztráció meghosszabbítva 2023. május 30-ig a Regisztráció menüpont alatt:

https://projektkonferencia.rkk.uni-obuda.hu/regisztracio

A rendezvény regisztrációs díja 15 000 Ft, mely tartalmazza a részvételi díjat, a konferenciakiadványokat (absztrakt és tanulmány kötet), az ebédet, valamint a szünetekben kávét, vizet és aprósüteményt.

Az Óbudai Egyetem dolgozói, a meghívott plenáris előadók és a Tudományos Bizottság tagjainak a konferencián való részvétel ingyenes.

Szeretettel várjuk konferenciákon!

 

A konferencia elnöke

Dr. habil. Koltai László dékán, Óbudai Egyetem, RKK

Tudományos Bizottság elnöke

Prof. Dr.habil Németh Mária CSc egyetemi magántanár, Selye János Egyetem, a
MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Magyarságkutató és Neveléstörténeti Bizottság elnöke, a Százak Tanácsa tagja

A tudományos kiadvány főszerkesztője és a Szervező Bizottság elnöke

Bodáné Dr.Kendrovics Rita ÓE-RKK, oktatási dékánhelyettes, KTI intézetigazgató

Szervező Bizottság tagjai

Dr. Demény Krisztina, ÓE-RKK, Integrált Tudományok Szakkollégiuma, igazgató
Bartha Eszter, ÓE-RKK, Dékáni Hivatal, hivatalvezető
Békéssyné Jakab Cecília, ÓE-RKK, Dékáni Hivatal, igazgatási ügyintéző
Pásztor Ildikó, ÓE-RKK, Dékáni Hivatal, ügyvivő szakértő, a rendezvény koordinátora
Szeder András, ÓE-RKK, KTI intézeti mérnök, a rendezvény informatikai felelőse
Tóth Andrea, ÓE-RKK, Dékáni Hivatal, igazgatási ügyintéző, a rendezvény tudományos kiadványának műszaki szerkesztője

A rendezvény koordinátora
Pásztor Ildikó ÓE-RKK, Dékáni Hivatal, ügyvivő szakértő

A rendezvény informatikai felelőse
Szeder András, ÓE-RKK, KTI intézeti mérnök

A tudományos kiadvány műszaki szerkesztője
Tóth Andrea ÓE-RKK, Dékáni Hivatal, igazgatási ügyintéző