Projektkonferencia 2020

 

Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

2021. november 26-án (pénteken)

ONLINE PANEL-BESZÉLGETÉST

szervez

amelyre tisztelettel meghívjuk.

 

A beszélgetés témakörei:

ÚJ KIHÍVÁSOK A GYAKORLATORIENTÁLT OKTATÁS MÓDSZEREIBEN
ONLINE OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

A konferencia fővédnöke Dr. Nagy István agrárminiszter

Az online rendezvény  fő támogatója Dr. habil Koltai László ÓE RKK dékánja

Az előadások és ennek kapcsán indított beszélgetések fő célja, hogy a folyamatosan változó körülmények befolyásoló hatását elemezve, a jó gyakorlatok tapasztalatainak megosztásával segítsük a gyakorlatközpontú oktatást, a projektpedagógia   elterjedését az oktatás minden szintjén, mely a fenntartható fejlődés szemléletének a mindennapi gyakorlatba történő átültetéséhez szükséges azáltal, hogy komplex ismereteket közvetít, képességeket, attitűdöket fejleszt.
A panel-beszélgetés előadásai arra irányítják a figyelmet, hogy az online térben hogyan valósítható meg a gyakorlatorientált oktatás, mely pedagógiai módszerek segíthetik a kompetenciák fejlesztését, hogyan tudnak alkalmazkodni a pedagógusok, oktatók, diákok és hallgatók. A környezetpedagógia eszköztára hogyan segítheti a megváltozott körülmények között a tehetséggondozást és a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák fejlesztését.

A 2019-es Projektkonferencia kisfilmje


Az online rendezvény Szervező Bizottságának elnöke

Bodáné Dr. Kendrovics Rita ÓE-RKK, oktatási dékánhelyettes

Szervező Bizottság tagjai

Dr. Csanák Edit, ÓE-RKK tudományos dékánhelyettes
Bartha Eszter, ÓE-RKK,  Dékáni hivatal vezető
Békéssyné Jakab Cecília, ÓE-RKK, Dékáni hivatal
Bilicska Csaba, ÓE Oktatási Főigazgatóság Neptun igazgató

A tudományos kiadvány főszerkesztője

Bodáné Dr. Kendrovics Rita ÓE-RKK, oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató

A panel-beszélgetés levezető elnöke

Bodáné Dr.Kendrovics Rita ÓE-RKK, oktatási dékánhelyettes

A rendezvény koordinátora

Pásztor Ildikó ÓE-RKK oktatási ügyintéző

A tudományos kiadvány műszaki szerkesztője

Tóth Andrea ÓE-RKK, ügyvivő-szakértő

A rendezvény informatikai felelőse

Szeder András, ÓE-RKK, KMI intézeti mérnök

A panel-beszélgetés virtuális helyszíne

Óbudai Egyetem Microsoft Teams rendszere

A rendezvényre a regisztráció során megadott e-mail címre a szervezők által kiküldött link segítségével lehet belépni 2021. november 26-án 10:00 órakor.
A belépéshez szükséges link a regisztrációkor megadott  e-mail címekre legkésőbb 2021. november 23-ig kiküldésre kerül.

Szeretettel várjuk a beszélgetésre!